Search
Close this search box.

NGÂN HÀNG ACB VĂN LANG

2024

Ánh sáng

lyk

Lighting

lyk

Hệ thống chiếu sáng tôn lên nét đẹp của thiên nhiên và văn phòng mở, LYK đã tận dụng sự kết hợp giữa ánh sáng đèn LED và ánh sáng tự nhiên để bố trí một không gian khoa học, phù hợp với từng khu vực, giúp tạo cảm giác thoải mái, tập trung và kích thích sự sáng tạo.

Không gian mới lạ của ACB Văn Lang không chỉ đáp ứng nhu cầu về ánh sáng mà còn góp phần tạo ra một môi trường làm việc giúp khơi dậy tiềm năng và nâng cao hiệu quả làm việc.

The lighting system accentuates the beauty of nature and the open-plan office space. LYK has skillfully combined LED lighting and natural light to create a scientifically designed space tailored to each area, fostering a sense of comfort, focus, and creativity.

The innovative space at ACB Van Lang not only meets lighting needs but also contributes to a work environment that ignites potential and enhances productivity.